Tuotteet

  • kesto- ja kertamuoviset sekä komposiittirakenteiset putkistojärjestelmät
  • altaat, säiliöt ja muut muovikonstruktiot
  • pinnoitukset kesto- ja kertamuoveilla

©2018 IPP - Industrial Plastic Partners - (tekninen toteutus www.tulilla.fi)