Hoito-ohjeet

Uima-altaan hoidon viisi perussääntöä:

1. Toimiva ja riittävän hyvin uima-altaan kokoon ja käyttömäärään nähden mitoitettu uima-allasveden suodatusjärjestelmä.

2. Uima-allasveden jatkuva desinfiointi. Tavallisimmat desinfiointiin käytettävät aineet ovat erilaiset klooriyhdisteet.

3. Tasapainoinen uima-allasveden laatu. Erityisen tärkeää on seurata veden pH-arvoa. pH-arvon tulisi olla välillä 7,0-7,4

4. Uima-altaan säännöllinen puhdistus. Puhdistus tehdään tavallisesti vettä vaihtamatta käyttäen hyväksi pohjaimuria ja reunapesuainetta. Hiekkasuodattimen hiekka vastavirtahuuhdellaan kerran kuukaudessa. Kotialtaan hiekka vaihdetaan kolmen vuoden välein.

5. Uima-altaan suursiivouksen yhteydessä allas tyhjennetään ja pesussa käytetään voimakkaampia allaskemikaaleja, esimerkiksi Atolli-Allaspesua.

>> Allaskemikaalit

©2018 IPP - Industrial Plastic Partners - (tekninen toteutus www.tulilla.fi)